تهران
فلکه دوم صادقیه .
02128427544
01342555239
info@sitesaze.ir
net@sitesaze.irدامنه خود را ثبت کنید

یک دامنه انتخاب کنید

با ایمیل رایگان، DNS، حفاظت از سرقت و بسیاری دیگر


قیمت گذاری
دامنه

پسوندهزينه ثبتهزينه تمدیدهزينه انتقال
com.85,000 تومان89,000 تومان89,000 تومان
net.82,000 تومان82,000 تومان82,000 تومان
org.82,000 تومان82,000 تومان82,000 تومان
ir.6,900 تومان6,900 تومان6,900 تومان
info.85,000 تومان85,000 تومان85,000 تومان
co.125,000 تومان125,000 تومان125,000 تومان
biz.92,000 تومان92,000 تومان92,000 تومان
tv.190,000 تومان190,000 تومان190,000 تومان
asia.95,000 تومان95,000 تومان95,000 تومان
pw.99,000 تومان99,000 تومان99,000 تومان
eu.99,000 تومان99,000 تومان99,000 تومان